O spoločnosti Imperial Food

Imperial Food je rodinná firma, ktorá bola založená v Parme, v srdci regiónu presláveného talianskym jedlom. Vďaka know-how budovanému vyše 30 rokov v oblasti výživy psov je zárukou vysokej kvality a spokojnosti zákazníkov. Naše produkty sú v súčasnosti známe hlavne medzi profesionálnymi kynológmi v celej Európe.

Náš prvý produkt bol navrhnutý vďaka spolupráci a priateľstvu medzi zakladateľom spoločnosti Marcom Spottim a francúzskym veterinárom Dr. Jeanom Catharym, ktorého práca sa venovala štúdiám a výskumu v oblasti dietetiky a výživy psov. Jeho meno je neodmysliteľne späté so založením jednej z najznámejších spoločností v oblasti výživy psov. Prvá receptúra ktorá vyšla na trh, bola Energy a stále stojí za úspechom celého radu krmív Superpremium.

Druhá generácia krmív nesie dedičstvo know-how a vyše 30 ročné odborné znalosti. Sleduje hodnoty ako inovácia, udržateľnosť a citlivosť pre zdravie. Výsledkom toho je neustály proces výskumu a vývoja nových produktov. Imperial Food je vyhľadávaný poprednými profesionálmi (chovateľmi, handlermi, cvičiteľmi...) po celej Európe. Ponúkame vám širokú škálu produktov, rozdelených do troch rôznych radov, schopných naplniť všetky potreby vášho psa: Maintenance, Superpremium a Health.

Bez názvu-2 male

Výrobné miesto v blízkosti Parmy (severné Taliansko)

Bez názvu-1maleMy, v Imperial Food venujeme veľkú pozornosť každej časti dodávateľsko-výrobného procesu. Prísny systém kontroly tvorí a riadi každodenné aktivity. Dôkladne vyberáme prvotriedne suroviny, ktoré sú používané v ľudskej výžive. Toto sú len základné faktory, ktoré nám umožňujú poskytovať vysokú kvalitu pre našich zákazníkov.

Hlavný cieľ našich každodenných aktivít je rešpektovať zdravie psov a ich priro-Recycledzenú rovnováhu. Okrem toho kladieme dôraz na životné prostredie, ktorého sme súčasťou a rešpektujeme ho v plnej miere. Našou cestou je neplytvať a preto sme sa rozhodli produkovať balenia v 15 a 20 kg vreciach. Zaviedli sme prísny systém zberu separovaného odpadu. Pri výrobe našich produktov spolupracujeme s miestnymi farmármi a dodávateľmi. Aj týmto spôsobom sa podieľame na kontrole a znižovaní emisii CO2.